Техникийн нөхцөл

Техникийн нөхцөл авах, хугацаа сунгах, өөрчлөлт оруулах

Портал
2024-07-10 23:21:16

Хүлээн авагч

ЭХЯУБЦТС ТӨХКУБДС ТӨХК

Түгээмэл асуулт

Та энд байрлах дугаарууд руу залгаж мэдээлэл авах боломжтой.

  • ААН байгууллага программд яаж нэвтрэх вэ?

   ААН байгууллага нь ДАН танилт нэвтрэлтийн системд тоон гарын үсгээ баталгаажуулж нэвтэрнэ.

  • ААН байгууллага тоон гарын үсэг ашиглан нэвтэрч чадахгүй байгаа тохиолдолд яах вэ?

   Та И-Монголиа сайтаас ААН байгууллага ДАН системээр дамжин хэрхэн нэвтрэх талаар заавартай танилцана уу.

  • ААН байгууллага ДАН системээр дамжин нэвтэрсэн ч буцаад нэвтрэх цонх руугаа буцаад байвал яах вэ?

   Тоон гарын үсэг эзэмшигч нь танай байгууллагыг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан байх шаардлагатай. Нэвтэрч чадахгүй байгаа тохиолдолд И-Монголиа руу холбогдож зөвлөгөө авна уу.

  • Техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээхдээ юуг анхаарах вэ?

   Зориулалтыг зөв сонгох шаардлагатай. Таны сонгосон зориулалтаас шалтгаалж бүрдүүлэх материалууд харилцан адилгүй байдаг гэдгийг анхаарна уу.

  • Техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх үед алдаа гарвал яах вэ?

   Бөглөх шаардлагатай талбаруудыг бөглөсөн эсэхээ шалгах, бүрдүүлэх материалууд дутуу бол нөхөж оруулах.

  • Техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээсний дараа хэнтэй холбогдох вэ?

   Таны хүсэлтийг холбогдох байгууллагын инженерүүд хүлээн авч судалсны дараагаар хариу өгнө. Танд тодруулах зүйл байгаа бол хүлээн авагч байгууллагатаа цаашид хандах шаардлагатай.

  • Техникийн нөхцөлтэй холбоотой дүрэм журмыг хаанаас харах вэ?

   Та legalinfo сайтаас "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм", "Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-үүдийг харах боломжтой.

  • Гадаад захиралтай компаниуд тоон гарын үсгээрээ нэвтрэх боломж хэзээ бүрдэх вэ?

   Та И-Монголиа руу холбогдож лавлана уу. Одоогоор манай системд хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үг ашиглан нэвтрэх тул 7004-1619 дугаар руу холбогдоно уу.

  • Техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээх цонх хэзээнээс нээгдэх вэ?

   Та сар бүрийн 1 - 10 өдрүүдэд хүсэлтээ илгээнэ үү.