Программ нэвтрүүлэлт

Систем

@Систем

Программ нэвтрүүлэлт

Эрчим портал цахим системийг хөгжүүлэн үе шаттайгаар ашиглалтад оруулан ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 90 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 02 дугаар албан даалгаварын дагуу иргэн, хуулийн этгээдэд цахим хэлбэрээр үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг E-Mongolia цонхонд нэгтгэх үүрэг даалгаврын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын байгууллага, компаниудаас иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж буй цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг хүлээн авах шийдвэрлэх, хариу өгөх itc.energy.mn цахим системийг хөгжүүлэн үе шаттайгаар ашиглалтад оруулан ажиллаж байна.

Холбогдох утас:

 1. Цахилгааны техникийн нөхцөл /1 МВА болон түүнээс дээш/
  • М.Гансүх - 51263064
  • Д.Энхүүш - 51263066
 2. Дулааны техникийн нөхцөл /1 Гкал.ц болон түүнээс дээш/
  • Л.Мөнхцог - 51263074
  • Д.Төртулга - 51263074
 3. Цахилгааны техникийн нөхцөл /1 МВА-аас доош/
  • Н.Батцэнгэл - 11345702
 4. Дулааны техникийн нөхцөл /1 Гкал.ц -аас доош/
  • Н.Зоригтбаатар - 11342196 /70047005/
  • Н.Санжаажамц - 11342196 /70047005/
 5. Программтай холбоотой асуудлаар
  • 7004-1619